La lectura, eina educativa

LA LECTURA, EINA EDUCATIVA

Fomentar en els xiquets l’hàbit lector els ajudarà a millorar l’etapa d’escolaritat i a desenvolupar estrategias per al futur. La lectura es la Font que alimenta la capacitat de crítica i autocrítica al temps que els fa receptius a les opinions dels altres.

Els xiquets lectors per regla general:

  • Són bons estudiants.
  • Mostren millor disposició a atendre les explicacions.
  • Es concentren més.
  • Augmenten la capacitat