Pla específic d’organització de la jornada escolar

Document presentat en Conselleria per a la modificacio de l’horari escolar a infantil i primaria.

Document