BUSCANT LA CIÈNCIA: «Al nucli de la Terra segueix tot exactament igual».

El Notífic Alberto ens porta aquesta setmana una notícia que de segur tots heu pogut conèixer en diferents mitjans de comunicació:

“Tot en ordre: en el nucli de la Terra segueix pràcticament tot igual’’

Després de les últimes investigacions científiques, podem afirmar amb seguretat que res ha canviat en la rotació del nucli de la terra. Únicament es tracten de processos regulars que transcorren cada cert temps. 

El passat 23 de Gener de 2023 el diari »La Premsa Gràfica» parlava del més que esmentat canvi en el sentit de rotació del nucli de la Terra. Un fenomen molt estés per les antigues pel·lícules que semblava haver arribat al nostre planeta, però no es tracta del cas. Es tracta d’un fenomen regular que ocorre de manera freqüent cada 70 anys, en el qual el nucli intern de la Terra en estat sòlid perd velocitat enfront de l’escorça terrestre, donant una sensació de canvi de sentit. Les conseqüències d’aquest fet són inapreciables per a l’ésser humà, únicament desencadenant en lleugeres variacions en la duració dels dies i el nostre camp magnètic.

La investigació del nucli terrestre és extremadament difícil. Situat a 6370 quilòmetres de profunditat, es tracta del lloc més inaccessible del nostre planeta. L’única manera de poder rebre moviments relacionats amb el nucli és mitjançant els processos sismogràfics, com els terratrémols, que fan que un cert material pròxim al nucli puga ser analitzat en profunditat des de la superfície terrestre.

En multitud d’ocasions s’ha intentat excavar des de la superfície terrestre un forat amb el qual poder aconseguir acostar-se el més pròxim al nucli, que van acabar en fracassos ja que la màxima distància excavada va ser de 12 km. 

I si el nucli de la terra deixara de girar realment, a quines conseqüències ens enfrontaríem els éssers humans? Seríem sotmesos a una gran inestabilitat meteorològica amb gran descàrrega de partícules procedents del Sol que serien mortals per a la nostra espècie, com els vents solars, ja que no hi hauria un camp magnètic com la magnetosfera encarregada de limitar el pas d’aquestes substàncies.

Tot continua bé en el nucli de la Terra. Esperem que tot vaja bé en el nostre planeta i puguem continuar vivint normalment.